Slider

GEORGES LEMMEN

Belgische neo-impressionistisch schilder en grafisch ontwerper uit de invloedssfeer van Les Vingt en La Libre Esthétique

1865

Geboren in Brussel. Op een kort intermezzo omstreeks 1895 na zal hij zijn hele leven doorbrengen in de ouderlijke woning in Schaarbeek, eerst met zijn ouders en grootmoeder, later met zijn eigen gezin.

1879

Volgt les aan de Academie voor Schone Kunsten van Sint-Joost-ten-Node (tot 1885). Medeleerlingen zijn o.m. Privat Livemont, Henry Cassiers, Henry De Groux, Willy Schlobach en Auguste Oleffe.

Sluit zich aan bij de kring L’Essor, waaruit later de groep Les Vingt ontstaat. Ontmoet er Jan Toorop, met wie hij bevriend wordt.

1888

Keert zich geleidelijk af van het symbolisme en gaat naturalistisch werken, in een directe stijl die hij aantreft bij Toulouse-Lautrec en Degas.

1889

Treedt toe tot Les Vingt, waar hij vier keer exposeert. Geraakt in de ban van het neo-impressionisme (of pointillisme) dat furore maakt sinds Georges Seurat in 1887 zijn geschilderde manifest ’Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande-Jatte’ in Brussel exposeerde.

1892

Vat de dansende Loïe Fuller, die tijdens haar Europese tournee Brussel aandoet, in een wervelende potloodtekening.

1894

Treedt toe tot La Libre Esthétique, waar hij tot 1914 bijna jaarlijks zal exposeren en ook actief is als ontwerper. Realiseert heel wat affiches, briefhoofden, advertenties, belettering en ontwerpen voor siervoorwerpen, met name tapijten en behangselpapier. Werkt samen met Henry Van de Velde en Siegfried Bing. Ontwerpt voor Brusselse kunstkringen, de socialistische beweging en het tijdschrift Van Nu en Straks.

1894

Op de jaarlijkse salon van La Libre Esthétique ontketent een tekening van Lemmen, die de provocerende titel Ter nagedachtenis van Vaillant en de martelaren van de Idee draagt als hommage aan de anarchistische bommengooier, een schandaal. Het komt bijna tot een interpellatie in het parlement, en de tekening wordt teruggetrokken. Net als zijn collega’s Signac, Pissarro en Luce en intellectuelen als Félix Fénéon, Edmond Picard of Fernand Brouez heeft Lemmen sympathie voor het anarchistische gedachtegoed.  

Rond de eeuwwisseling keert Lemmen terug naar de schilderkunst, in een intimistische stijl die aansluit bij Vuillard en de Nabis.

1916

Overlijdt in Brussel.