KURT PEISER

Kurt Peiser (1887 – 1962) was een begaafd schilder, tekenaar, etser en lithograaf, geboren en getogen te Antwerpen. Hoewel Peiser het grootste deel van zijn leven in Brussel woont, blijft Antwerpen en meer bepaald het Antwerpse Havenkwartier en zijn bewoners een wederkerend thema in zijn oeuvre.  

Het harde labeur van mens en dier aan de Antwerpse Zuiderdokken, maar ook de vreugde en het verdriet van de zeelui en de dokwerkers tijdens en na hun dagelijkse beslommeringen, zijn een hoofdthema in het oeuvre van de sociaal geëngageerde Peiser. Zijn werk is een stille aanklacht waarmee hij de vinger wil leggen op de oorzaken van de prostitutie en het alcoholisme. We kunnen Kurt Peiser dan ook terecht een ‘kunstenaar van het volk’ noemen.

 

OOK INTERESSANT